Historie

Het Peellandschapspark maakt onderdeel uit van het grote gebied De Peel, wat tot circa 100 jaar geleden nog een vrij ongerept gebied was. Rond het einde van de 19e eeuw is gestart met de ontginning van deze ‘woeste grond’. Tijdens de ontginning van de Boekelsche Peel werd slechts één gedeelte bestempeld als ontoereikende landbouwkwaliteit. Het werd daarom alleen bebost en zou later het Peellandschapspark worden.

Het westelijk deel van het park is tussen de jaren zestig en negentig in gebruik geweest als vuilstortplaats. Dit gedeelte is afgedekt met een grondlaag waarop beplanting werd aangebracht. Het oostelijk deel heeft altijd zijn oorspronkelijke reliëf behouden. Het bestond uit bos dat werd gebruikt voor houtproductie. Door een schimmelziekte in de bossen werd een groot gedeelte gerooid. Een kale vlakte was het resultaat. Gemeenschapsbelang Venhorst pleitte voor herstel van de oude staat om zo een beeld te schetsen van de Peel zoals zij vroeger was.

In 1988 is de stichting opgericht. Het park is in 1992 geopend. Sindsdien zijn er veel werkzaamheden verricht. De werkzaamheden stonden in het teken van het herstellen van historische elementen en het verbeteren van de toegankelijkheid. In het park zijn ondermeer een open mutserdmijt en een schaapskooi gemaakt. Een kudde Kempische heideschapen geeft het historisch gebruik weer. Daarnaast zijn wandelpaden aangelegd en is er een wandelroute aangelegd. Op educatief gebied is ook veel gemaakt. Langs de wandelroute zijn informatiebordjes . Er is een insectenpaleis gemaakt en er is een paalbrug over het Grootven aangelegd, waardoor dat van bovenaf bekeken kan worden.

Een uitgebreide beschrijving van de historie van het park kunt u lezen in blad van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel, Raapseltje nummer 10. Klik Raapseltje om het Raapseltje te lezen.

Voskuilenheuvel historie in cultuur

Hoe beleefden eerdere generaties de vroegere Peel? Veel kunnen we lezen in boeken en tijdschriften. De beleving is ook op nostalgische wijze verwoord in een lied geschreven door Harry Vesters en gezongen door Tiny de Leest in 1985 "Schone oude Peel".

Harrie Vesters vond een overeenkomst tussen de oude peel en Voskuilenheuvel en heeft dat in een gedicht verwerkt. Toepasselijk genoemd De Voskuilen.
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2023