Werkgroep

Werkgroep
Peellandschapspark Voskuilenheuvel is een bijzonder stukje natuur. Het is een heel klein restant van de immense onontgonnen vlakte die de Peel honderdvijftig jaar geleden nog was. Nu nagenoeg alle ´woeste grond´ in Nederland ontgonnen is, is een dergelijk Peelrestant van grote waarde. Met de vrijwilligers uit onze groep gaan we actief buiten aan de slag met het maaien van overbodig gras, het onderhoud van paden en de afrastering, het beheer van de heide en het bos en het op peil houden van de vennetjes. We doen dit op de Voskuilenheuvel aan de Schepersdijk in Venhorst. Als je houdt van fysiek buiten bezig zijn, dan ben je bij ons aan het goede adres.
Ongeveer 2x keer per maand werken we buiten in de periode van september tot maart. Dit doen we op zaterdag en meestal zijn we dan met een tiental vrijwilligers. Voor koffie en thee (met iets lekkers) wordt gezorgd.

Wil je een keertje met ons mee komen doen, dan horen we dat graag. We vinden het leuk om nieuwe vrijwilligers welkom te heten!


Samen een gezellige dag werken in de natuur. Dat is de basis van de werkgroep Voskuilenheuvel. Deze werkgroep bestaat volledig uit vrijwilligers, die op zaterdagmiddag onderhoud plegen aan het park. De werkgroep wordt aangestuurd door de voorzitter van de stichting. Als leidraad voor de werkzaamheden wordt de beheervisie gebruikt, die voor het park is opgesteld.

Naast de werkgroep hebben we ook een groep schapenverzorgers. Deze mensen zorgen bij toerbeurt voor de schapen. Elke dag wordt op de schapen toegezien. Daarnaast zorgt deze groep ook dat de schapen geschoren worden en dat we elke lente weer lammetjes hebben.

Lijkt het je ook leuk om deel te nemen aan de werkgroep of wil je ook schaapverzorger worden? Geef dan je naam, telefoonnummer en emailadres door. Je kunt dat heel eenvoudig, door te klikken op één van de onderstaande links:

deelname werkgroep => Naar contact Formulier
deelname schaapverzorgers => Naar contact Formulier

Als je gegevens hebt doorgegeven neemt het bestuur contact met je op.


Samen gezellige dagen werken in de natuur.
Samen gezellige dagen werken in de natuur. Dat is de basis van de werkgroep Voskuilenheuvel. Deze werkgroep vrijwilligers, die op zaterdagmiddag onderhoud plegen aan het park. De werkgroep wordt aangestuurd door de voorzitter van de stichting.
Het schilderen
Schoon houden van de paden
Het afrasteren
Schoon maken van braamstruiken
Plaggen heel belangrijk voor heidebeheer:
Plaggen, van levensbelang voor heide:
We plaggen niet ieder jaar, we doen het gelijkmatig met stukken waar het vergraste toeslaat in de heide. De resultaten van het plaggen zijn meestal prima. Dop- en struikheide komen massaal terug. Schapen houden de grasgroei op de heide daarna bij, zodat de plagmachines niet snel terug hoeven komen."
Plaggen heidebeheer.
Plaggen heidebeheer
Plaggen 2 jaar geleden

Plaggen 4 jaar geleden
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2023