Bestuur

Peellandschapspark Voskuilenheuvel is eigendom van de gemeente Boekel.
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel voert namens de gemeente Boekel het beheer over het park.

Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel is statutair ingeschreven als milieuvereniging bij de Kamer Van Koophandel Eindhoven onder nummer 41084217. De statuten van de stichting zijn te zien via deze link. Het bestuur bestaat uit vijf leden.

De stichting heeft voornamelijk ten doel:

het doen verwezenlijken van en in stand houden van een landschapspark;
het conserveren van een stukje Peel;
het scheppen van educatiemogelijkheden voor jong en oud;
het behoud van de band met het verleden;
de bewustwording van natuurlijke en landschappelijke waarden.
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2023