Visie

De Voskuilenheuvel ontleent haar grootste kracht aan de unieke cultuurhistorische waarde. De abiotische situatie, met daarbij het ingrijpen van de mens, vormen samen een heel karakteristiek landschap dat hoge waarden heeft voor flora en fauna. Het open heidelandschap vindt over het algemeen een hoge waardering onder bezoekers en deze typische biotoop wordt steeds schaarser in Nederland. Instandhouding en vergroting hiervan is daarom van groot belang. Indien daarbij de potenties voor natuur- en educatieve waarden op den Heuvel optimaal worden benut, vormt het gehele park Voskuilenheuvel een essentiele meerwaarde voor natuur, landschap, recreatie en educatie binnen zijn omgeving.

Hoofdoelen park

1.
Cultuur: Hoofddoel van de Voskuilenheuvel is het instandhouden van het kenmerkend heidelandschap waarbij de situatie omstreeks 1900 wordt nagestreefd.

2.
Natuur en landschap: Het daaronder liggend doel is de verrijking van natuur en landschap.

3.
Educatie: De Voskuilenheuvel leent zich daarom uitstekend om bezoekers voorlichting te geven over, en waardering bij te brengen voor, cultuur, natuur en landschap.

Om te zorgen dat het park aan deze doelen blijft voldoen, hebben wij door bureau GroenInZicht een beheervisie laten opstellen. Deze beheervisie vormt nu onze leidraad bij het beheer en onderhoud dat wij op het park uitvoeren. De beheersvisie heeft de goedkeuring van de gemeente Boekel.

Wil je het rapport doorlezen? Dat kan. Je kunt zowel de samenvatting als het hele inzien. Klik hiervoor op de onderstaande links.
Beheervisie - samenvatting
Beheervisie volledig rapport
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2023