VRIJWILLGERS WERKGROEP

Martien en Francien van der Horst uit Venhorst gedecoreerd. 26-04-2023
Vandaag heeft onze vrijwilliger (Voskuilenheuvel) Martien van der Horst zeer verdiend een koninklijke decoratie mogen ontvangen. Overigens werd ook zijn vrouw Francien gedecoreerd.
Ze werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Martien van den Horst lintje  26-04-2023
Martien van der Horst  Lintje  2023
lammeren op Voskuilenheuvel 2023.

1 lammeren 2023
2 lammeren 2023
3 lammeren 2023
4 lammeren 2023
5 lammeren 2023
6 lammeren 2023
8 grootven 2023
9 lammeren 2023
10 lammeren 2023
11 lammeren 2023
12 lammeren 2023
13 lammeren 2023
14 lammeren 2023
15 lammeren 2023
16 lammeren 2023
17 lammeren 2023
18 lammeren 2023
19 lammeren 2023
7 D'n Horst  2023

Vrijwilligersgroep en het schilderen van de uitkijktoren Hoge Jan

Jan en Harrie op de hoge Jan
1 Vrijwilligersgroep
2 Vrijwilligersgroep
3 Vrijwilligersgroep
4 Vrijwilligersgroep
Dat is de basis van de werkgroep Voskuilenheuvel.

Samen een gezellige dag werken in de natuur. Dat is de basis van de werkgroep Voskuilenheuvel. Deze werkgroep bestaat volledig uit vrijwilligers, die op zaterdagmiddag onderhoud plegen aan het park. De werkgroep wordt aangestuurd door de voorzitter van de stichting. Als leidraad voor de werkzaamheden wordt de beheervisie gebruikt, die voor het park is opgesteld.

Naast de werkgroep hebben we ook een groep schapenverzorgers. Deze mensen zorgen bij toerbeurt voor de schapen. Elke dag wordt op de schapen toegezien. Daarnaast zorgt deze groep ook dat de schapen geschoren worden en dat we elke lente weer lammetjes hebben.

Onze vrijwilligersgroep, heeft bij ons op de website een eigen pagina, waar we informatie over de groep, en type werkzaamheden weergeven,  en aangekleed met één of meerdere foto's.
Samen zijn we nu met Brabants Landschap! Die nu achter de schermen druk bezig met een geheel nieuwe website voor vrijwilligersgroep Brabants Landschap! aan te maken.

Werkgroep vrijwilgers
Kerstkaart 2022-2023

Het einde van het jaar is weer in zicht en we hebben het afgelopen jaar weer kunnen genieten van de Voskuilenheuvel.  
Onder andere de lammetjes in het voorjaar, de open dag op ons park in de zomer en al het ander moois wat het park in de vier seizoenen te bieden heeft.  
 
Zonder jullie bijdrage kunnen we dit niet realiseren en zou het park, samen met onze vrijwilligers op zaterdag, er niet zo netjes bij kunnen liggen.
Rond het einde van het jaar gaan we de automatische incasso dan ook weer verwerken.  
 
Heb je zin om eens op zaterdagmiddag aan te sluiten en samen met onze vrijwilligers het park te onderhouden en gezellig een praatje te maken, dan horen we het graag!  
 
Namens Peellandschapspark Voskuilenheuvel willen we u fijne feestdagen wensen en een gelukkig 2023!
 
Heel erg bedankt!
Namens het bestuur en de vrijwilligers van Voskuilenheuvel.


Kerstborel 2022 -1
Kerstborel 2022 -2
Kerstborel 2022 -3
Kerstborel 2022 -4
Uitbreiding is weer gemaaid 2022

Waarom maaien?

Voor het verschralend effect is het dus belangrijk om het maaisel snel weg te halen.]

 Als gras-kruidenvegetaties meerdere jaren niet gemaaid worden, ontstaan eerst ruigtebegroeiingen (die kunnen zeer bloemrijk zijn), maar op den duur komt er steeds meer opslag en ontstaat er bos.. Willen we laagblijvende begroeiing in stand houden, dan moeten we af en toe (tenminste 1x per jaar tot 2x per jaar maaien. Waarom maaisel afvoeren? Als u maait en het maaisel laat liggen, dan verteert dat snel en komen de voedingsstoffen (stikstof al binnen enkele dagen) weer vrij. De verrijking met nutriënten leidt tot concurrentie tussen planten en daardoor tot soortenarme vegetaties met stikstof-minnende soorten zoals kweek, brandnetel, zevenblad, winde, enz.
Door maaisel af te voeren halen we overtollige voedingsstoffen weg. Klepelen leidt ook tot verrijking en dus eveneens tot het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels, en is daarom beslist ongeschikt als u de natuurwaarden op uw bedrijf wilt stimuleren. Wilt u bloemrijke situaties, dan is het voor de meeste (agrarische) gronden nodig om 2x per jaar, te maaien en het maaisel af te voeren. Als deze vegetaties niet worden bemest en er 2x/jaar wordt gemaaid en afgevoerd, zal de grasproductie teruglopen en zullen er steeds meer bloemen komen. Na enkele jaren kan het beheer dan terug naar nog maar 1x per jaar maaien, dat scheelt in de kosten. Voor het verschralend effect is het dus belangrijk om het maaisel snel weg te halen. Aan de andere kant moeten beestjes de kans krijgen zich terug te trekken uit het maaisel en zaden moeten kunnen uitvallen uit het drogende hooi. Voor slootmaaisel wordt een minimum ligperiode van 2 dagen geadviseerd in verband met waterleven dat dan terug kan gaan naar de sloot. Laat maaisel niet langer dan 4 dagen liggen, want anders komt de stikstof alweer vrij.
Uitbreiding is gemaaid 1
Uitbreiding is gemaaid 2
Uitbreiding is gemaaid 3
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2023