nieuwe flora
nieuwe flora
Insecten

Waarnemingen insecten.
Op Peellandschapspark Voskuilenheuvel worden regelmatig insecten geïnventariseerd.

Hieronder zijn de inventarisatie's te bekijken.

Libellen waargenomen in 2018.

Vlinders waargenomen van 2015 t/m 2017.

Bijen, hommels en wespen waargenomen van 2015 t/m 2017.

Kevers, sprinkhanen e.d. waargenomen van 2015 t/m 2017

Waarneming.nl
Er worden op Landschapspark Voskuilenheuvel regelmatig waarnemingen van Bijen en Wespen gedaan.
Die zijn te zien op Waarneming.nl onder deze link.

Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2016